After the Show Drawing of Yo-Yo Ma Playing

After the Show Drawing of Yo-Yo Ma Playing
2020
on iPad